info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 21:05
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 548,00 39 787,00
15,2%
26 241,00
-34,0%
10 772,00
-58,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 808,00 -694,00
---
-971,00
---
679,00
---
Zysk (strata) brutto 213,00 50,00
-76,5%
-1 120,00
---
577,00
---
Zysk (strata) netto 539,00 248,00
-54,0%
-729,00
---
283,00
---
Amortyzacja 1 810,00 1 894,00
4,6%
1 770,00
-6,5%
1 698,00
-4,1%
Aktywa 187 159,00 198 368,00
6,0%
178 322,00
-10,1%
181 255,00
1,6%
Kapitał własny 106 654,00 106 902,00
0,2%
106 172,00
-0,7%
106 455,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,18 11,21
0,2%
11,13
-0,7%
11,16
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-54,4%
-0,08
---
0,03
---