info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 16:53
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 241,00 10 772,00
-58,9%
21 994,00
104,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -971,00 679,00
---
547,00
-19,4%
Zysk (strata) brutto -1 120,00 577,00
---
427,00
-26,0%
Zysk (strata) netto -729,00 283,00
---
247,00
-12,7%
Amortyzacja 1 770,00 1 698,00
-4,1%
1 698,00
0,0%
Aktywa 178 322,00 181 255,00
1,6%
178 461,00
-1,5%
Kapitał własny 106 172,00 106 455,00
0,3%
106 702,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,13 11,16
0,3%
11,19
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,03
---
0,03
-13,3%