info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 11:04
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 493,00 19 954,00
28,8%
34 548,00
73,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 974,00 1 673,00
---
1 808,00
8,1%
Zysk (strata) brutto -24 123,00 2 032,00
---
213,00
-89,5%
Zysk (strata) netto -22 554,00 1 593,00
---
539,00
-66,2%
Amortyzacja 2 285,00 1 774,00
-22,4%
1 810,00
2,0%
Aktywa 194 853,00 191 482,00
-1,7%
187 159,00
-2,3%
Kapitał własny 104 522,00 106 115,00
1,5%
106 654,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,96 11,13
1,5%
11,18
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,36 0,17
---
0,06
-65,9%