info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 14:43
kontakt
IMS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 530,00 27 626,00
-39,3%
31 405,00
13,7%
31 405,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 957,00 3 619,00
-69,7%
6 912,00
91,0%
6 912,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 10 153,00 4 104,00
-59,6%
6 976,00
70,0%
6 976,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 102,00 3 278,00
-59,5%
5 794,00
76,8%
5 794,00
0,0%
Amortyzacja 5 411,00 4 975,00
-8,1%
5 325,00
7,0%
5 325,00
0,0%
Aktywa 47 599,00 56 330,00
18,3%
86 025,00
52,7%
86 025,00
0,0%
Kapitał własny 17 266,00 27 529,00
59,4%
43 148,00
56,7%
43 148,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,88
64,4%
1,39
58,3%
1,39
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,10
-58,4%
0,19
78,8%
0,19
0,0%