info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.30, godz. 15:02
kontakt
IMS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 419,00 11 939,00
-11,0%
19 241,00
61,2%
18 455,00
-4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 811,00 3 224,00
78,0%
2 813,00
-12,7%
2 813,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 521,00 3 118,00
105,0%
2 777,00
-10,9%
2 777,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 211,00 2 924,00
141,5%
1 980,00
-32,3%
1 980,00
0,0%
Amortyzacja 2 471,00 2 724,00
10,2%
2 585,00
-5,1%
2 585,00
0,0%
Aktywa 45 303,00 66 922,00
47,7%
89 617,00
33,9%
89 617,00
0,0%
Kapitał własny 17 150,00 27 344,00
59,4%
39 670,00
45,1%
39 670,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,88
61,0%
1,28
45,2%
1,28
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,09
141,0%
0,06
-31,9%
0,06
0,0%