info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 17:23
kontakt
IMS
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 939,00 19 241,00
61,2%
18 455,00
-4,1%
21 285,00
15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 224,00 2 813,00
-12,7%
2 813,00
0,0%
1 999,00
-28,9%
Zysk (strata) brutto 3 118,00 2 777,00
-10,9%
2 777,00
0,0%
1 199,00
-56,8%
Zysk (strata) netto 2 924,00 1 980,00
-32,3%
1 980,00
0,0%
653,00
-67,0%
Amortyzacja 2 724,00 2 585,00
-5,1%
2 585,00
0,0%
2 867,00
10,9%
Aktywa 66 922,00 89 617,00
33,9%
89 617,00
0,0%
102 414,00
14,3%
Kapitał własny 27 344,00 39 670,00
45,1%
39 670,00
0,0%
41 503,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 1,28
45,2%
1,28
0,0%
1,25
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-31,9%
0,06
0,0%
0,02
-68,7%