info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 12:45
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 356,00 8 485,00
-25,3%
9 970,00
17,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 411,00 962,00
-60,1%
1 851,00
92,4%
Zysk (strata) brutto 2 654,00 942,00
-64,5%
1 835,00
94,8%
Zysk (strata) netto 1 983,00 671,00
-66,2%
1 308,00
94,9%
Amortyzacja 1 244,00 1 353,00
8,8%
1 232,00
-8,9%
Aktywa 86 025,00 86 159,00
0,2%
89 617,00
4,0%
Kapitał własny 43 148,00 43 819,00
1,6%
39 670,00
-9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,41
1,6%
1,28
-9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-65,6%
0,04
90,9%