info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 23:22
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 129,00 5 367,00
-24,7%
6 572,00
22,5%
8 110,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 422,00 -32,00
---
3 257,00
---
1 277,00
-60,8%
Zysk (strata) brutto 1 186,00 -97,00
---
3 215,00
---
1 204,00
-62,6%
Zysk (strata) netto 903,00 -161,00
---
3 086,00
---
887,00
-71,3%
Amortyzacja 1 262,00 1 346,00
6,7%
1 378,00
2,4%
1 357,00
-1,5%
Aktywa 56 330,00 54 720,00
-2,9%
66 922,00
22,3%
66 423,00
-0,7%
Kapitał własny 27 529,00 27 368,00
-0,6%
27 344,00
-0,1%
28 231,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,87
-0,6%
0,88
0,9%
0,91
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,10
---
0,03
-70,7%