info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 19:41
kontakt
IMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 572,00 8 110,00
23,4%
11 356,00
40,0%
8 485,00
-25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 257,00 1 277,00
-60,8%
2 411,00
88,8%
962,00
-60,1%
Zysk (strata) brutto 3 215,00 1 204,00
-62,6%
2 654,00
120,4%
942,00
-64,5%
Zysk (strata) netto 3 086,00 887,00
-71,3%
1 983,00
123,6%
671,00
-66,2%
Amortyzacja 1 378,00 1 357,00
-1,5%
1 244,00
-8,3%
1 353,00
8,8%
Aktywa 66 922,00 66 423,00
-0,7%
86 025,00
29,5%
86 159,00
0,2%
Kapitał własny 27 344,00 28 231,00
3,2%
43 148,00
52,8%
43 819,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,91
3,3%
1,39
52,8%
1,41
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,03
-70,7%
0,06
120,7%
0,02
-65,6%