info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:09
kontakt
ASSECOSEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 184,00 6 841,00
114,9%
7 336,00
7,2%
7 309,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 314,00 534,00
---
1 550,00
190,3%
-1 187,00
---
Zysk (strata) brutto 16 370,00 12 893,00
-21,2%
32 927,00
155,4%
2 327,00
-92,9%
Zysk (strata) netto 16 223,00 12 026,00
-25,9%
29 929,00
148,9%
1 700,00
-94,3%
Amortyzacja 318,00 250,00
-21,4%
259,00
3,6%
231,00
-10,8%
Aktywa 748 386,00 761 399,00
1,7%
790 584,00
3,8%
729 330,00
-7,7%
Kapitał własny 706 478,00 718 536,00
1,7%
682 093,00
-5,1%
683 842,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,61 13,85
1,7%
13,14
-5,1%
13,18
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,23
-25,9%
0,58
148,7%
0,03
-94,3%