info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 13:50
kontakt
ACAUTOGAZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 59 920,00 65 572,00
9,4%
68 350,00
4,2%
67 135,00
-1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 925,00 8 525,00
7,6%
5 703,00
-33,1%
10 362,00
81,7%
Zysk (strata) brutto 9 321,00 6 487,00
-30,4%
6 630,00
2,2%
10 486,00
58,2%
Zysk (strata) netto 8 140,00 6 280,00
-22,9%
6 436,00
2,5%
9 234,00
43,5%
Amortyzacja 3 029,00 3 046,00
0,6%
2 976,00
-2,3%
2 889,00
-2,9%
Aktywa 286 557,00 239 343,00
-16,5%
223 174,00
-6,8%
222 130,00
-0,5%
Kapitał własny 166 372,00 137 652,00
-17,3%
144 088,00
4,7%
153 322,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,52 14,96
-9,4%
15,66
4,7%
16,67
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,68
-15,5%
0,70
2,5%
1,00
43,4%