info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 10:34
kontakt
POLARISIT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 347,00 1 671,00
381,6%
3 997,00
139,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 162,00 61,00
-62,3%
-56,00
---
Zysk (strata) brutto 160,00 62,00
-61,2%
-57,00
---
Zysk (strata) netto 160,00 62,00
-61,2%
-57,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 232,00 55 254,00
23 716,4%
55 186,00
-0,1%
Kapitał własny 180,00 55 232,00
30 584,4%
55 185,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,95
7 816,7%
0,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-90,0%
-0,00
---