info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.20, godz. 23:54
kontakt
POLARISIT
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 671,00 3 997,00
139,2%
6 976,00
74,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61,00 -56,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) brutto 62,00 -57,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) netto 62,00 -57,00
---
-60,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 254,00 55 186,00
-0,1%
55 184,00
-0,0%
Kapitał własny 55 232,00 55 185,00
-0,1%
55 126,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,95
0,0%
0,95
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---