info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.25, godz. 19:40
kontakt
POLARISIT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 227,00 112 596,00
49 501,8%
29 499,00
-73,8%
19 838,00
-32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 17 866,00
19 974,2%
8 634,00
-51,7%
2 956,00
-65,8%
Zysk (strata) brutto 92,00 16 561,00
17 901,1%
8 816,00
-46,8%
2 630,00
-70,2%
Zysk (strata) netto 82,00 15 044,00
18 246,3%
8 024,00
-46,7%
2 388,00
-70,2%
Amortyzacja 0,00 1 394,00
---
2 444,00
75,3%
4 031,00
64,9%
Aktywa 317,00 87 179,00
27 401,3%
94 945,00
8,9%
93 620,00
-1,4%
Kapitał własny 262,00 59 428,00
22 582,4%
57 061,00
-4,0%
62 120,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 1,02
1 117,9%
0,98
-4,0%
1,07
8,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,26
896,2%
0,14
-46,7%
0,04
-70,3%