info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 15:25
kontakt
POLARISIT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 65,00 227,00
249,2%
3 942,00
1 636,6%
6 976,00
77,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15,00 89,00
493,3%
45,00
-49,4%
103,00
128,9%
Zysk (strata) brutto 13,00 92,00
607,7%
44,00
-52,2%
110,00
150,0%
Zysk (strata) netto 13,00 82,00
530,8%
42,00
-48,8%
90,00
114,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 165,00 317,00
92,1%
55 275,00
17 336,9%
55 310,00
0,1%
Kapitał własny 33,00 262,00
693,9%
55 274,00
20 996,9%
55 275,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,08
4 100,0%
0,95
1 032,1%
0,95
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
2 500,0%
0,00
-96,2%
0,00
100,0%