info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 03:57
kontakt
POLARISIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 55,00
---
0,00
---
6 976,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -78,00 -20,00
---
-80,00
---
239,00
---
Zysk (strata) brutto -81,00 -20,00
---
-81,00
---
246,00
---
Zysk (strata) netto -81,00 -20,00
---
-79,00
---
225,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 55 275,00 55 266,00
-0,0%
55 186,00
-0,1%
55 430,00
0,4%
Kapitał własny 55 274,00 55 254,00
-0,0%
55 185,00
-0,1%
55 410,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,95
0,0%
0,95
-0,1%
0,95
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---