info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.20, godz. 14:44
kontakt
SUNTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 010,00 10 011,00
42,8%
12 112,00
21,0%
18 448,00
52,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 227,00 766,00
237,4%
2 138,00
179,1%
4 183,00
95,7%
Zysk (strata) brutto 452,00 836,00
85,0%
2 416,00
189,0%
3 009,00
24,5%
Zysk (strata) netto 452,00 836,00
85,0%
2 416,00
189,0%
3 009,00
24,5%
Amortyzacja 104,00 86,00
-17,3%
156,00
81,4%
111,00
-28,8%
Aktywa 7 166,00 9 744,00
36,0%
18 236,00
87,2%
32 588,00
78,7%
Kapitał własny 5 364,00 8 073,00
50,5%
14 367,00
78,0%
22 649,00
57,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,51
50,1%
0,90
78,1%
1,42
57,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
85,7%
0,15
192,3%
0,19
24,3%