info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 13:47
kontakt
SUNTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 871,00 10 754,00
120,8%
6 149,00
-42,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 159,00 5 201,00
3 171,1%
1 128,00
-78,3%
Zysk (strata) brutto 257,00 5 421,00
2 009,3%
1 182,00
-78,2%
Zysk (strata) netto 257,00 5 011,00
1 849,8%
1 182,00
-76,4%
Amortyzacja 67,00 16,00
-76,1%
60,00
275,0%
Aktywa 10 354,00 17 090,00
65,1%
18 521,00
8,4%
Kapitał własny 8 330,00 12 111,00
45,4%
13 293,00
9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,76
45,3%
0,83
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,31
1 862,5%
0,07
-76,4%