info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 17:13
kontakt
TRANSPOL
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 120 272,00 120 272,00
0,0%
195 610,00
62,6%
195 610,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 554,00 1 554,00
0,0%
7 153,00
360,3%
7 153,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -259,00 -259,00
---
8 319,00
---
8 319,00
0,0%
Zysk (strata) netto 27 394,00 27 394,00
0,0%
6 527,00
-76,2%
6 527,00
0,0%
Amortyzacja 14 163,00 14 163,00
0,0%
15 299,00
8,0%
15 299,00
0,0%
Aktywa 215 010,00 215 010,00
0,0%
237 411,00
10,4%
237 411,00
0,0%
Kapitał własny 140 464,00 140 465,00
0,0%
144 765,00
3,1%
144 765,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,15 6,15
0,0%
6,34
3,1%
6,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,20
0,0%
0,29
-76,1%
0,29
0,0%