info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.04, godz. 12:40
kontakt
TRANSPOL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 553,00 9 746,00
48,7%
9 747,00
0,0%
17 151,00
76,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 843,00 1 026,00
21,7%
1 026,00
0,0%
2 129,00
107,5%
Zysk (strata) brutto 2 584,00 1 311,00
-49,3%
1 311,00
0,0%
1 509,00
15,1%
Zysk (strata) netto 2 504,00 1 063,00
-57,5%
1 063,00
0,0%
1 064,00
0,1%
Amortyzacja 2 339,00 2 356,00
0,7%
2 356,00
0,0%
3 249,00
37,9%
Aktywa 120 908,00 115 218,00
-4,7%
115 218,00
0,0%
129 071,00
12,0%
Kapitał własny 88 481,00 82 305,00
-7,0%
82 305,00
0,0%
81 596,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,87 3,60
-7,0%
3,60
0,0%
3,57
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,05
-57,3%
0,05
0,0%
0,05
0,0%