info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 10:42
kontakt
TRANSPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 234,00 7 482,00
3,4%
7 482,00
0,0%
9 669,00
29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 429,00 1 067,00
148,7%
1 067,00
0,0%
1 063,00
-0,4%
Zysk (strata) brutto 555,00 714,00
28,6%
714,00
0,0%
795,00
11,3%
Zysk (strata) netto 444,00 532,00
19,8%
532,00
0,0%
532,00
0,0%
Amortyzacja 1 627,00 1 582,00
-2,8%
1 582,00
0,0%
1 667,00
5,4%
Aktywa 121 770,00 122 407,00
0,5%
122 407,00
0,0%
129 071,00
5,4%
Kapitał własny 82 972,00 83 504,00
0,6%
83 504,00
0,0%
81 596,00
-2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,63 3,66
0,6%
3,66
0,0%
3,57
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
21,1%
0,02
0,0%
0,02
0,0%