info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 18:33
kontakt
QUERCUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 362,00 37 182,00
102,5%
16 881,00
-54,6%
14 775,00
-12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 261,00 14 652,00
178,5%
5 956,00
-59,4%
3 519,00
-40,9%
Zysk (strata) brutto 5 144,00 14 298,00
178,0%
5 162,00
-63,9%
3 918,00
-24,1%
Zysk (strata) netto 4 124,00 11 569,00
180,5%
4 193,00
-63,8%
3 196,00
-23,8%
Amortyzacja 182,00 171,00
-6,0%
152,00
-11,1%
159,00
4,6%
Aktywa 122 384,00 118 011,00
-3,6%
117 202,00
-0,7%
117 452,00
0,2%
Kapitał własny 93 790,00 87 437,00
-6,8%
91 630,00
4,8%
94 827,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,49
-3,8%
1,56
4,8%
1,61
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,20
189,7%
0,07
-64,0%
0,05
-23,9%