info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 18:19
kontakt
PHARMENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 868,00 4 971,00
28,5%
4 971,00
0,0%
4 908,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 533,00 82,00
-84,6%
82,00
0,0%
565,00
589,0%
Zysk (strata) brutto 587,00 196,00
-66,6%
196,00
0,0%
935,00
377,0%
Zysk (strata) netto 364,00 184,00
-49,5%
184,00
0,0%
818,00
344,6%
Amortyzacja 127,00 128,00
0,8%
128,00
0,0%
128,00
0,0%
Aktywa 58 871,00 59 758,00
1,5%
59 758,00
0,0%
63 534,00
6,3%
Kapitał własny 43 420,00 43 604,00
0,4%
43 604,00
0,0%
44 422,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,90 3,92
0,4%
3,92
0,0%
3,99
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-48,5%
0,02
0,0%
0,07
329,4%