info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.22, godz. 05:38
kontakt
VOXEL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103 011,00 219 631,00
113,2%
176 035,00
-19,8%
197 681,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 217,00 50 038,00
509,0%
25 341,00
-49,4%
43 549,00
71,9%
Zysk (strata) brutto 5 269,00 46 508,00
782,7%
20 540,00
-55,8%
38 085,00
85,4%
Zysk (strata) netto 2 392,00 36 839,00
1 440,1%
16 085,00
-56,3%
28 661,00
78,2%
Amortyzacja 15 948,00 18 057,00
13,2%
19 265,00
6,7%
19 281,00
0,1%
Aktywa 381 018,00 504 974,00
32,5%
480 056,00
-4,9%
485 617,00
1,2%
Kapitał własny 158 127,00 195 672,00
23,7%
213 558,00
9,1%
247 771,00
16,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,06 18,63
23,7%
20,33
9,1%
23,59
16,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 3,51
1 438,6%
1,53
-56,3%
2,73
78,1%