info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:10
kontakt
VOXEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40 901,00 45 061,00
10,2%
48 611,00
7,9%
45 735,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 082,00 10 985,00
35,9%
13 677,00
24,5%
9 874,00
-27,8%
Zysk (strata) brutto 13 065,00 10 788,00
-17,4%
11 269,00
4,5%
8 002,00
-29,0%
Zysk (strata) netto 11 809,00 8 863,00
-24,9%
9 226,00
4,1%
6 342,00
-31,3%
Amortyzacja 6 112,00 6 085,00
-0,4%
6 084,00
-0,0%
6 555,00
7,7%
Aktywa 382 522,00 334 630,00
-12,5%
345 886,00
3,4%
346 275,00
0,1%
Kapitał własny 131 893,00 140 756,00
6,7%
149 981,00
6,6%
156 324,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,56 13,40
6,7%
14,28
6,6%
14,88
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 0,84
-24,9%
0,88
4,0%
0,60
-31,2%