info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 12:00
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 414,00 1 898,00
34,2%
1 483,00
-21,9%
1 541,00
3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 738,00 -29,00
---
-219,00
---
410,00
---
Zysk (strata) brutto 733,00 -33,00
---
-154,00
---
404,00
---
Zysk (strata) netto 733,00 -33,00
---
-154,00
---
404,00
---
Amortyzacja 53,00 62,00
17,0%
85,00
37,1%
84,00
-1,2%
Aktywa 4 270,00 3 708,00
-13,2%
3 132,00
-15,5%
2 731,00
-12,8%
Kapitał własny 1 039,00 1 004,00
-3,4%
843,00
-16,0%
1 248,00
48,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-3,7%
0,07
-15,4%
0,10
47,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,00
---
-0,01
---
0,03
---