info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.04, godz. 18:15
kontakt
PLASMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 467,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 246,00
Zysk (strata) brutto -1 301,00
Zysk (strata) netto -1 301,00
Amortyzacja 633,00
Aktywa 24 793,00
Kapitał własny -7 698,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,40
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24