info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 18:04
kontakt
PLASMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 680,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 067,00
Zysk (strata) brutto -1 136,00
Zysk (strata) netto -1 204,00
Amortyzacja 694,00
Aktywa 30 095,00
Kapitał własny -41,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22