info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 09:24
kontakt
PLASMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00 909,00
3 852,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 047,00 -1 431,00
---
Zysk (strata) brutto -2 119,00 -1 494,00
---
Zysk (strata) netto -2 119,00 -1 494,00
---
Amortyzacja 672,00 651,00
-3,1%
Aktywa 28 190,00 28 222,00
0,1%
Kapitał własny -2 999,00 -4 493,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,55 -0,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,27
---