info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 17:43
kontakt
HYDRAPRES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 663,00 11 212,00
46,3%
10 841,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -718,00 142,00
---
525,00
269,7%
Zysk (strata) brutto -767,00 42,00
---
454,00
981,0%
Zysk (strata) netto -773,00 42,00
---
401,00
854,8%
Amortyzacja 358,00 358,00
0,0%
397,00
10,9%
Aktywa 31 198,00 37 391,00
19,9%
37 586,00
0,5%
Kapitał własny 19 891,00 19 936,00
0,2%
20 334,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,56
0,2%
0,57
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
0,01
1 000,0%