info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 22:29
kontakt
SZAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 578,00 12 143,00
60,2%
6 504,00
-46,4%
10 605,00
63,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 346,00 717,00
107,2%
12,00
-98,3%
316,00
2 533,3%
Zysk (strata) brutto 325,00 794,00
144,3%
6,00
-99,2%
339,00
5 550,0%
Zysk (strata) netto 325,00 794,00
144,3%
-23,00
---
339,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
221,00
---
0,00
---
Aktywa 20 793,00 19 205,00
-7,6%
21 312,00
11,0%
18 473,00
-13,3%
Kapitał własny 13 405,00 14 199,00
5,9%
14 176,00
-0,2%
14 515,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
5,7%
0,13
0,0%
0,13
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
133,3%
0,00
---
0,00
---