info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.22, godz. 11:25
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 085,00 1 743,00
-16,4%
9 029,00
418,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 914,00 -1 390,00
---
3 601,00
---
Zysk (strata) brutto -6 432,00 -18 144,00
---
-6 633,00
---
Zysk (strata) netto -5 691,00 -14 762,00
---
-6 077,00
---
Amortyzacja 91,00 110,00
20,9%
114,00
3,6%
Aktywa 840 088,00 834 524,00
-0,7%
879 152,00
5,3%
Kapitał własny 43 078,00 28 317,00
-34,3%
22 240,00
-21,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 0,76
-34,3%
0,60
-21,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,40
---
-0,16
---