info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 20:13
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 361 619,00 378 793,00
4,7%
648 027,00
71,1%
406 400,00
-37,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82 895,00 86 873,00
4,8%
166 613,00
91,8%
114 097,00
-31,5%
Zysk (strata) brutto 113 020,00 85 571,00
-24,3%
170 916,00
99,7%
132 452,00
-22,5%
Zysk (strata) netto 97 142,00 69 265,00
-28,7%
133 426,00
92,6%
107 202,00
-19,7%
Amortyzacja 742,00 846,00
14,0%
754,00
-10,9%
727,00
-3,6%
Aktywa 2 901 476,00 2 846 132,00
-1,9%
3 123 554,00
9,7%
3 265 723,00
4,6%
Kapitał własny 937 871,00 1 007 136,00
7,4%
1 140 594,00
13,3%
1 247 796,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,22 26,01
7,4%
29,46
13,3%
32,23
9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,51 1,79
-28,7%
3,45
92,6%
2,77
-19,6%