info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 22:31
kontakt
CORMAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 295,00 12 887,00
4,8%
15 852,00
23,0%
12 132,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 733,00 -692,00
---
1 443,00
---
-1 139,00
---
Zysk (strata) brutto 212,00 13 165,00
6 109,9%
-13 394,00
---
-1 459,00
---
Zysk (strata) netto 212,00 13 165,00
6 109,9%
-13 394,00
---
-1 459,00
---
Amortyzacja 929,00 887,00
-4,5%
889,00
0,2%
884,00
-0,6%
Aktywa 108 917,00 98 436,00
-9,6%
103 124,00
4,8%
101 497,00
-1,6%
Kapitał własny 65 539,00 64 813,00
-1,1%
68 400,00
5,5%
67 021,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,77
-1,0%
0,81
5,5%
0,80
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,16
5 100,0%
-0,16
---
-0,02
---