info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:43
kontakt
XPLUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 512,00 14 891,00
-15,0%
15,00
-99,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 167,00 2 284,00
-55,8%
3,00
-99,9%
Zysk (strata) brutto 5 202,00 2 502,00
-51,9%
3,00
-99,9%
Zysk (strata) netto 4 311,00 2 041,00
-52,7%
3,00
-99,9%
Amortyzacja 373,00 387,00
3,8%
-386,00
---
Aktywa 33 234,00 32 904,00
-1,0%
35,00
-99,9%
Kapitał własny 19 172,00 21 214,00
10,7%
14,00
-99,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,32
10,5%
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-53,1%
0,00
---