info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 01:48
kontakt
HUBTECH
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 583,00 26 202,00
68,1%
62 659,00
139,1%
89 186,00
42,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 1 770,00
---
17 925,00
912,7%
20 878,00
16,5%
Zysk (strata) brutto -259,00 1 511,00
---
17 690,00
1 070,7%
20 513,00
16,0%
Zysk (strata) netto -261,00 1 429,00
---
12 604,00
782,0%
13 116,00
4,1%
Amortyzacja 1 222,00 1 204,00
-1,5%
4 164,00
245,8%
7 202,00
73,0%
Aktywa 71 628,00 99 721,00
39,2%
341 330,00
242,3%
350 352,00
2,6%
Kapitał własny 42 749,00 55 530,00
29,9%
196 746,00
254,3%
203 402,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,18
8,0%
0,42
140,6%
0,44
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,03
440,0%
0,03
3,7%