info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 22:55
kontakt
HUBTECH
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 276,00 17 484,00
31,7%
4 194,00
-76,0%
1 906,00
-54,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 181,00 1 535,00
748,1%
164,00
-89,3%
-450,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 1 303,00
9 923,1%
110,00
-91,6%
-489,00
---
Zysk (strata) netto 13,00 1 303,00
9 923,1%
110,00
-91,6%
-328,00
---
Amortyzacja 0,00 1 195,00
---
403,00
-66,3%
295,00
-26,8%
Aktywa 71 196,00 85 748,00
20,4%
168 736,00
96,8%
170 315,00
0,9%
Kapitał własny 43 021,00 55 401,00
28,8%
157 278,00
183,9%
158 145,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,17
6,7%
0,34
93,1%
0,34
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---