info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 19:36
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 182,00 1 215,00
2,8%
834,00
-31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82,00 351,00
328,0%
-261,00
---
Zysk (strata) brutto 82,00 328,00
300,0%
-260,00
---
Zysk (strata) netto 57,00 259,00
354,4%
-255,00
---
Amortyzacja 93,00 93,00
0,0%
93,00
0,0%
Aktywa 167 868,00 166 774,00
-0,7%
167 265,00
0,3%
Kapitał własny 158 417,00 158 676,00
0,2%
158 422,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,0%
0,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---