info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:51
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 949,00 1 401,00
-28,1%
709,00
-49,4%
842,00
18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 146,00 977,00
569,2%
54,00
-94,5%
-11,00
---
Zysk (strata) brutto 107,00 964,00
800,9%
37,00
-96,2%
-19,00
---
Zysk (strata) netto 107,00 964,00
800,9%
244,00
-74,7%
-19,00
---
Amortyzacja 197,00 188,00
-4,6%
153,00
-18,6%
134,00
-12,4%
Aktywa 168 736,00 170 462,00
1,0%
172 602,00
1,3%
172 472,00
-0,1%
Kapitał własny 157 278,00 158 242,00
0,6%
158 472,00
0,1%
158 454,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,6%
0,34
0,3%
0,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
-50,0%
0,00
---