info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:34
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 709,00 842,00
18,8%
1 064,00
26,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54,00 -11,00
---
-439,00
---
Zysk (strata) brutto 37,00 -19,00
---
-471,00
---
Zysk (strata) netto 244,00 -19,00
---
-309,00
---
Amortyzacja 153,00 134,00
-12,4%
162,00
20,9%
Aktywa 172 602,00 172 472,00
-0,1%
170 315,00
-1,3%
Kapitał własny 158 472,00 158 454,00
-0,0%
158 145,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,0%
0,34
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---