info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.05, godz. 23:48
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 234,00 14 588,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -129,00 701,00
---
Zysk (strata) brutto -2 688,00 69,00
---
Zysk (strata) netto -2 228,00 -146,00
---
Amortyzacja 487,00 291,00
-40,2%
Aktywa 92 421,00 90 634,00
-1,9%
Kapitał własny 66 079,00 59 760,00
-9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,76 3,40
-9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,01
---