info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 20:50
kontakt
FASTFIN
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 779,00 6 579,00
-3,0%
6 335,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 451,00 996,00
---
118,00
-88,2%
Zysk (strata) brutto -17 217,00 743,00
---
446,00
-40,0%
Zysk (strata) netto -17 715,00 743,00
---
-507,00
---
Amortyzacja 50,00 3,00
-94,0%
0,00
---
Aktywa 9 682,00 8 383,00
-13,4%
2 831,00
-66,2%
Kapitał własny -43 024,00 -42 201,00
---
-36 945,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,72 -1,69
---
-1,48
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,71 0,03
---
-0,02
---