info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 05:47
kontakt
FASTFIN
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 862,00 4 694,00
-3,5%
4 840,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 826,00 -298,00
---
-357,00
---
Zysk (strata) brutto -18 727,00 -567,00
---
29,00
---
Zysk (strata) netto -19 081,00 -567,00
---
-924,00
---
Amortyzacja 50,00 3,00
-94,0%
0,00
---
Aktywa 9 585,00 8 264,00
-13,8%
2 784,00
-66,3%
Kapitał własny -45 615,00 -46 182,00
---
-41 402,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,82 -1,85
---
-1,66
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,76 -0,02
---
-0,04
---