info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 08:48
kontakt
FASTFIN
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 865,00 2 753,00
-3,9%
1 476,00
-46,4%
1 476,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 200,00 1 405,00
602,5%
18 670,00
1 228,8%
18 670,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 125,00 1 405,00
1 024,0%
18 670,00
1 228,8%
18 670,00
0,0%
Zysk (strata) netto 125,00 862,00
589,6%
18 557,00
2 052,8%
18 557,00
0,0%
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 042,00 8 067,00
-10,8%
4 156,00
-48,5%
4 156,00
0,0%
Kapitał własny -42 904,00 -41 420,00
---
-23 434,00
---
-23 434,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,72 -1,66
---
-0,94
---
-0,94
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
580,0%
0,74
2 082,4%
0,74
0,0%