info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.29, godz. 17:41
kontakt
FASTFIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 918,00 2 113,00
10,2%
1 102,00
-47,8%
1 102,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -432,00 864,00
---
15 452,00
1 688,4%
15 452,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -510,00 864,00
---
15 452,00
1 688,4%
15 452,00
0,0%
Zysk (strata) netto -510,00 322,00
---
15 339,00
4 663,7%
15 339,00
0,0%
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 938,00 7 529,00
-15,8%
2 733,00
-63,7%
2 733,00
0,0%
Kapitał własny -46 125,00 -45 860,00
---
-26 064,00
---
-26 064,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,84 -1,83
---
-1,04
---
-1,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
0,61
4 623,1%
0,61
0,0%