info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 18:09
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 337,00 895,00
-33,1%
207,00
-76,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -706,00 -230,00
---
15 682,00
---
Zysk (strata) brutto -1 444,00 -279,00
---
15 731,00
---
Zysk (strata) netto -1 854,00 -279,00
---
15 618,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 784,00 2 540,00
-8,8%
2 733,00
7,6%
Kapitał własny -41 402,00 -41 681,00
---
-26 064,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,66 -1,67
---
-1,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,01
---
0,62
---