info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 21:56
kontakt
01CYBATON
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 663,00 6 737,00
153,0%
31 043,00
360,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 693,00 -2 787,00
---
3 683,00
---
Zysk (strata) brutto -10 510,00 -3 415,00
---
-624,00
---
Zysk (strata) netto -10 589,00 -3 415,00
---
-862,00
---
Amortyzacja 0,00 729,00
---
4 797,00
558,0%
Aktywa 38 564,00 129 958,00
237,0%
132 037,00
1,6%
Kapitał własny 37 777,00 121 311,00
221,1%
120 206,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,31 -
---
7,33
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,77 -
---
-0,05
---