info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 14:23
kontakt
01CYBATON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 663,00 1 314,00
-50,7%
3 763,00
186,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 693,00 -337,00
---
3 620,00
---
Zysk (strata) brutto -10 510,00 -293,00
---
3 616,00
---
Zysk (strata) netto -10 589,00 -313,00
---
3 586,00
---
Amortyzacja 0,00 13,00
---
62,00
376,9%
Aktywa 38 564,00 122 349,00
217,3%
126 993,00
3,8%
Kapitał własny 37 777,00 121 958,00
222,8%
125 292,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,31 -
---
7,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,77 -
---
0,22
---