info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.23, godz. 19:40
kontakt
01CYBATON
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 627,00 6 746,00
975,9%
15 101,00
123,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 469,00 -686,00
---
2 923,00
---
Zysk (strata) brutto 469,00 -2 582,00
---
2 768,00
---
Zysk (strata) netto 469,00 -2 582,00
---
2 530,00
---
Amortyzacja 0,00 2 445,00
---
189,00
-92,3%
Aktywa 39 374,00 131 576,00
234,2%
141 563,00
7,6%
Kapitał własny 38 246,00 118 847,00
210,7%
131 212,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,39 7,25
13,4%
8,01
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 -0,16
---
0,15
---