info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 14:12
kontakt
01CYBATON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 834,00 627,00
-77,9%
427,00
-31,9%
1 182,00
176,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 214,00 469,00
-61,4%
-98,00
---
1 591,00
---
Zysk (strata) brutto 1 214,00 469,00
-61,4%
-98,00
---
1 612,00
---
Zysk (strata) netto 1 214,00 469,00
-61,4%
-98,00
---
1 612,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 51 077,00 39 374,00
-22,9%
122 451,00
211,0%
128 477,00
4,9%
Kapitał własny 49 581,00 38 246,00
-22,9%
121 979,00
218,9%
127 599,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,29 6,39
-22,9%
7,44
16,4%
7,78
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,08
-61,6%
-0,01
---
0,10
---