info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.18, godz. 22:53
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 278,00 149,00
-46,4%
488,00
227,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153,00 -251,00
---
233,00
---
Zysk (strata) brutto 153,00 -251,00
---
232,00
---
Zysk (strata) netto 153,00 -251,00
---
232,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 96 942,00 122 451,00
26,3%
123 055,00
0,5%
Kapitał własny 94 453,00 121 979,00
29,1%
122 258,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,79 7,44
-52,9%
7,46
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,02
---
0,01
---