info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 18:57
kontakt
TAMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 841,00 16 791,00
13,1%
14 719,00
-12,3%
7 437,00
-49,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 210,00 -43,00
---
1 085,00
---
486,00
-55,2%
Zysk (strata) brutto 139,00 -150,00
---
869,00
---
349,00
-59,8%
Zysk (strata) netto 138,00 -36,00
---
170,00
---
231,00
35,9%
Amortyzacja 202,00 199,00
-1,5%
197,00
-1,0%
194,00
-1,5%
Aktywa 46 050,00 47 478,00
3,1%
40 243,00
-15,2%
45 501,00
13,1%
Kapitał własny 16 136,00 16 100,00
-0,2%
16 270,00
1,1%
16 501,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,83
-0,2%
0,84
1,1%
0,85
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,01
---
0,01
33,3%