info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 21:15
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 109,00 10 775,00
162,2%
3 133,00
-70,9%
-10 557,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 752,00 -16 137,00
---
-10 433,00
---
-1 907,00
---
Zysk (strata) brutto 1 494,00 -16 554,00
---
-10 534,00
---
-4 941,00
---
Zysk (strata) netto 1 555,00 -15 924,00
---
-10 446,00
---
-5 494,00
---
Amortyzacja 122,00 122,00
0,0%
122,00
0,0%
129,00
5,7%
Aktywa 89 945,00 107 977,00
20,0%
106 992,00
-0,9%
102 576,00
-4,1%
Kapitał własny 54 337,00 38 413,00
-29,3%
27 967,00
-27,2%
16 094,00
-42,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,69 17,45
-29,3%
12,71
-27,2%
7,31
-42,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 -7,24
---
-4,75
---
-2,50
---