info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.26, godz. 01:43
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 226 289,00 250 593,00
10,7%
212 837,00
-15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 033,00 16 242,00
---
16 297,00
0,3%
Zysk (strata) brutto 17 144,00 42 523,00
148,0%
-36 349,00
---
Zysk (strata) netto 21 069,00 38 036,00
80,5%
-36 048,00
---
Amortyzacja 1 757,00 2 106,00
19,9%
2 150,00
2,1%
Aktywa 1 089 209,00 984 395,00
-9,6%
852 017,00
-13,4%
Kapitał własny 516 743,00 554 779,00
7,4%
518 731,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,63 24,30
7,4%
22,72
-6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 1,67
80,5%
-1,58
---