info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 02:37
kontakt
BIOGENED
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 573,00 48 331,00
44,0%
65 322,00
35,2%
79 618,00
21,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 736,00 2 865,00
4,7%
3 866,00
34,9%
8 410,00
117,5%
Zysk (strata) brutto 1 566,00 2 061,00
31,6%
3 607,00
75,0%
6 390,00
77,2%
Zysk (strata) netto 1 001,00 1 242,00
24,1%
1 961,00
57,9%
3 381,00
72,4%
Amortyzacja 3 871,00 4 490,00
16,0%
2 883,00
-35,8%
2 938,00
1,9%
Aktywa 79 331,00 83 400,00
5,1%
61 015,00
-26,8%
71 284,00
16,8%
Kapitał własny 51 571,00 54 730,00
6,1%
29 949,00
-45,3%
32 593,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,98 22,28
1,4%
12,19
-45,3%
13,27
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,50
-2,5%
0,80
58,0%
1,38
72,6%