info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.09, godz. 06:06
kontakt
BIOGENED
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 636,00 27 829,00
4,5%
33 283,00
19,6%
40 156,00
20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 889,00 2 240,00
18,6%
2 325,00
3,8%
5 849,00
151,6%
Zysk (strata) brutto 1 233,00 1 602,00
29,9%
2 043,00
27,5%
5 001,00
144,8%
Zysk (strata) netto 999,00 1 025,00
2,6%
1 655,00
61,5%
3 350,00
102,4%
Amortyzacja 2 140,00 2 275,00
6,3%
1 408,00
-38,1%
1 525,00
8,3%
Aktywa 85 786,00 85 088,00
-0,8%
87 442,00
2,8%
68 898,00
-21,2%
Kapitał własny 53 707,00 54 514,00
1,5%
55 894,00
2,5%
32 562,00
-41,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,86 22,19
1,5%
22,76
2,5%
13,26
-41,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,42
2,5%
0,67
61,6%
1,36
102,4%