info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.26, godz. 19:33
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 304,00 13 444,00
-26,6%
18 596,00
38,3%
20 042,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 096,00 705,00
-35,7%
260,00
-63,1%
2 826,00
986,9%
Zysk (strata) brutto 906,00 516,00
-43,0%
470,00
-8,9%
2 583,00
449,6%
Zysk (strata) netto 734,00 59,00
-92,0%
437,00
640,7%
1 730,00
295,9%
Amortyzacja 714,00 757,00
6,0%
793,00
4,8%
808,00
1,9%
Aktywa 87 442,00 88 633,00
1,4%
61 015,00
-31,2%
88 592,00
45,2%
Kapitał własny 55 894,00 55 953,00
0,1%
29 949,00
-46,5%
58 120,00
94,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,76 22,78
0,1%
12,19
-46,5%
23,66
94,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,02
-92,0%
0,18
641,7%
0,70
295,5%