info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:39
kontakt
MAXIPIZZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 231,00 3 272,00
1,3%
3 517,00
7,5%
3 249,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 178,00 26,00
-85,4%
312,00
1 100,0%
92,00
-70,5%
Zysk (strata) brutto 160,00 246,00
53,8%
277,00
12,6%
45,00
-83,8%
Zysk (strata) netto 135,00 221,00
63,7%
287,00
29,9%
27,00
-90,6%
Amortyzacja 36,00 40,00
11,1%
40,00
0,0%
40,00
0,0%
Aktywa 11 096,00 11 860,00
6,9%
13 041,00
10,0%
12 661,00
-2,9%
Kapitał własny 6 426,00 6 534,00
1,7%
7 107,00
8,8%
7 121,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,80
30,2%
0,87
8,8%
0,87
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
107,7%
0,04
29,6%
0,00
-91,4%