info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 10:26
kontakt
GRODNO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-03-312021-03-312022-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 579 700,00 679 387,00
17,2%
1 177 023,00
73,2%
1 177 023,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 741,00 14 531,00
5,7%
48 541,00
234,1%
48 541,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 11 063,00 13 102,00
18,4%
52 403,00
300,0%
52 403,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 451,00 10 348,00
22,4%
43 138,00
316,9%
43 138,00
0,0%
Amortyzacja 4 573,00 5 147,00
12,6%
6 309,00
22,6%
6 309,00
0,0%
Aktywa 268 183,00 317 378,00
18,3%
451 737,00
42,3%
451 737,00
0,0%
Kapitał własny 77 591,00 86 709,00
11,8%
126 616,00
46,0%
126 616,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,04 5,64
11,8%
8,23
46,0%
8,23
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,67
22,6%
2,80
316,6%
2,80
0,0%