info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 20:59
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 180 290,00 178 441,00
-1,0%
236 920,00
32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 441,00 2 880,00
-16,3%
8 639,00
200,0%
Zysk (strata) brutto 2 901,00 2 049,00
-29,4%
8 398,00
309,9%
Zysk (strata) netto 2 316,00 1 583,00
-31,6%
6 699,00
323,2%
Amortyzacja 1 274,00 1 420,00
11,5%
1 448,00
2,0%
Aktywa 285 203,00 317 378,00
11,3%
384 460,00
21,1%
Kapitał własny 85 126,00 86 709,00
1,9%
93 408,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,53 5,64
1,9%
6,07
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,10
-31,8%
0,44
323,3%