info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 10:41
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 329 161,00 316 082,00
-4,0%
265 489,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 629,00 13 029,00
-16,6%
10 778,00
-17,3%
Zysk (strata) brutto 14 886,00 17 979,00
20,8%
10 100,00
-43,8%
Zysk (strata) netto 11 875,00 15 597,00
31,3%
8 164,00
-47,7%
Amortyzacja 1 635,00 1 725,00
5,5%
1 817,00
5,3%
Aktywa 403 963,00 451 737,00
11,8%
480 964,00
6,5%
Kapitał własny 111 020,00 126 616,00
14,0%
134 781,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,22 8,23
14,0%
8,76
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 1,01
31,3%
0,53
-47,6%